Implant

Implant zębowy to sztuczny korzeń zęba, który chirurg osadza w szczęce lub żuchwie w celu zastąpienia utraconego zęba. Składa się z trzech podstawowych elementów: implantu, abutmentu i korony. Implant zębowy zazwyczaj wykonuje się z tytanu. Organizm bardzo dobrze go toleruje.…

Układ stomatognatyczny

Układ stomatognatyczny to złożony system anatomiczny i funkcjonalny. Składa się z elementów tworzących jamę ustną, żuchwę, zatoki przynosowe, język, gardło i mięśnie twarzy. Do elementów anatomicznych układu stomatognatycznego zaliczamy: zęby, dziąsła, kości twarzy, stawy skroniowo-żuchwowe, mięśnie twarzy, język, podniebienie, wargi…

Osteoporoza

Osteoporoza to choroba, w której kości stają się słabsze i bardziej podatne na złamania. Jest to spowodowane utratą masy kostnej i zmniejszeniem gęstości kości. Choroba ta może dotyczyć każdej kości w ciele, ale najczęściej wpływa na kości kręgosłupa, biodra, nadgarstków…

Okostna

Okostna, zwana również kościelną błoną, to cienka warstwa tkanki łącznej, która otacza zewnętrzną powierzchnię kości. Okostna pełni wiele ważnych funkcji, w tym: Składa się z dwóch warstw. Zewnętrznej, z której wychodzą naczynia krwionośne i nerwy. Ponadto z wewnętrznej, która jest…

Kserostomia

Kserostomia to medyczny termin. Odnosi się do stanu suchości w jamie ustnej, spowodowanego brakiem lub ograniczeniem produkcji śliny przez gruczoły ślinowe. Ślina jest niezbędna dla zachowania zdrowia jamy ustnej. Pomaga w nawilżaniu i oczyszczaniu błony śluzowej jamy ustnej. Ponadto pomaga…

Bezzębie

Bezzębie (inaczej bezzębność) to stan, w którym pacjent traci wszystkie swoje naturalne zęby. Bezzębie jest zwykle wynikiem długotrwałych chorób przyzębia, zaniedbania higieny jamy ustnej lub urazów. Stan ten może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Takich jak trudności z jedzeniem i…

Belka Doldera

Belka Doldera stanowi element retencyjny dla protezy całkowitej na implantach stosowanej w implantoprotetycznym leczeniu bezzębia. Belka Doldera to narzędzie wykorzystywane w stomatologii do wykonywania precyzyjnych pomiarów w jamie ustnej. Nazwa pochodzi od nazwiska szwajcarskiego stomatologa, Hansa Doldera, który jako pierwszy zaprojektował to…

Autogenny przeszczep kości

Autogenny przeszczep kości w jamie ustnej to procedura chirurgiczna. Polega na pobraniu fragmentu kości z jednej części jamy ustnej i przeszczepieniu go do innego obszaru w jamie ustnej. Kość zazwyczaj pobiera się z wyrostka zębodołowego lub z podniebienia. Procedurę tę…

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (MRI) to zaawansowana technologia obrazowania medycznego. Wykorzystuje silne pole magnetyczne i fale radiowe, które umożliwiają uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów wewnętrznych struktur ciała. W stomatologii, MRI jest stosowany do diagnozowania schorzeń i zaburzeń w obrębie jamy ustnej, szczęki i…

Korozja

Korozja w stomatologii to proces chemiczny. Metalowe elementy ulegają degradacji w wyniku kontaktu z płynami ustrojowymi, śliną lub innymi substancjami chemicznymi w jamie ustnej. Jest to proces stopniowego rozkładu metalu. Prowadzi do zmniejszenia jego wytrzymałości i może prowadzić do powstawania…