Belka Doldera stanowi element retencyjny dla protezy całkowitej na implantach stosowanej w implantoprotetycznym leczeniu bezzębia.

Belka Doldera to narzędzie wykorzystywane w stomatologii do wykonywania precyzyjnych pomiarów w jamie ustnej. Nazwa pochodzi od nazwiska szwajcarskiego stomatologa, Hansa Doldera, który jako pierwszy zaprojektował to narzędzie. Składa się z trzech wałków – dwóch bocznych i jednego środkowego, które są połączone ze sobą poprzez sprężyny. Wałki boczne umieszcza się w przestrzeni między zębami, a wałek środkowy wchodzi w kontakt z określonym zębem. Poprzez naciskanie na belkę i przesuwanie jej wzdłuż zębów, uzyskuje się precyzyjny pomiar przestrzeni międzyzębowych. Ponadto pomiar odległości między poszczególnymi punktami na zębach.

Jest szczególnie przydatna w stomatologii zachowawczej, ortodoncji oraz protetyce. Dzięki jej użyciu można dokładnie ocenić potrzeby pacjenta w zakresie leczenia. Ponadto precyzyjnie dopasować uzupełnienia protetyczne, takie jak korony czy mosty.

Belka Doldera wykorzystywana w implantologii

Belka Doldera jest narzędziem, które może być również wykorzystywane w implantologii, czyli dziedzinie stomatologii zajmującej się wszczepianiem implantów zębowych.

W implantologii pozwala na dokładne pomiary odległości i przestrzeni międzyzębowych, co jest kluczowe przy planowaniu implantacji zęba. Dzięki niemu można określić dokładne wymiary zębów sąsiadujących z ubytkiem. To pozwala na zaplanowanie odpowiedniego rozmiaru implantu i jego ułożenia względem pozostałych zębów.

Belka Doldera jest również przydatna w określeniu dokładnego położenia implantu względem łuku zębowego, co wpływa na jego stabilność i funkcjonalność. Dzięki temu narzędziu można również określić potrzebę dodatkowych zabiegów. Takich jak przeszczep kości czy podniesienie zatoki szczękowej. To jest niezbędne w przypadku braku odpowiedniej ilości kości w miejscu przyszłego implantu.

Podsumowując, belka Doldera jest bardzo przydatnym narzędziem w implantologii, pozwalającym na precyzyjne pomiary i planowanie wszczepienia implantów zębowych, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia trwałego i funkcjonalnego uzupełnienia protetycznego.

Powrót do: SŁOWNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *