Tag belka doldera

Belka Doldera

Belka Doldera stanowi element retencyjny dla protezy całkowitej na implantach stosowanej w implantoprotetycznym leczeniu bezzębia. Belka Doldera to narzędzie wykorzystywane w stomatologii do wykonywania precyzyjnych pomiarów w jamie ustnej. Nazwa pochodzi od nazwiska szwajcarskiego stomatologa, Hansa Doldera, który jako pierwszy zaprojektował to…