Jonoforeza

Jonoforeza to metoda terapeutyczna polegająca na wprowadzeniu leków do organizmu pacjenta poprzez skórę lub błony śluzowe za pomocą prądu elektrycznego. W stomatologii jonoforezę stosuje się głównie w celu znieczulenia miejscowego przed zabiegiem stomatologicznym.

Podczas zabiegu jonoforezy, lek nakłada się na skórę lub błonę śluzową. Następnie nakłada się elektrody, przez które przepływa słaby prąd elektryczny. Prąd ten powoduje, że cząsteczki leku rozpuszczają się i przenikają przez skórę lub błonę śluzową, docierając do tkanki, w której mają działać. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie skutecznego znieczulenia miejscowego, bez konieczności podawania zastrzyków znieczulających.

Jonoforeza jest stosunkowo bezpieczną i skuteczną metodą, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia ze strony lekarza stomatologa lub higienisty dentystycznego. Ponadto, nie wszystkie leki nadają się do stosowania w jonoforezie, a skutki uboczne mogą wystąpić u niektórych pacjentów, zwłaszcza jeśli mają one choroby układu sercowo-naczyniowego lub zaburzenia rytmu serca.

Podsumowując, jonoforeza jest metodą terapeutyczną, którą można stosować w stomatologii do znieczulenia miejscowego przed zabiegiem. W przypadku planowania takiego zabiegu, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem stomatologiem. Oceni on, czy jonoforeza jest odpowiednia w danym przypadku i przeprowadzi ją w bezpieczny sposób.

Powrót do: SŁOWNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *